Formandsberetning 2023

Formandsberetning for året 2022


Lettere spændte tog Skjern-Tarm Musikforenings bestyrelse hul på 2022. Skulle vi igen have Corona'en som modspiller eller ville vi omsider kunne afvikle årets koncertrække helt efter planen? Svaret kendte vi ikke ved årets start! En lettelse i restriktionerne blev dog udmeldt d. 12. januar, tidsnok til at bestyrelsen med en hurtig holdindsats og samarbejds- villige kunstnere på en enkelt dag nåede at ordne praktiske aftaler, annoncere og udsende omtale af nytårskoncerten, så den som planlagt kunne afvikles d. 23. januar!

Med denne start på 2022 in mente vil jeg derfor her ved årets generalforsamling straks benytte lejligheden til at rette en stor tak til musikforeningens bestyrelse, der som ovenfor nævnt demonstrerede et fortrinligt samarbejde for et gennemføre sidste års nytårskoncert – et træk der forøvrigt gør sig gældende ved løsning af alle årets skiftende opgaver. Generelt er det en stor fornøjelse at afvikle såvel bestyrelsesmøder som koncerter, altid i en positiv atmosfære og fulgt af et dejligt samarbejde ved afvikling af arrangementerne. Almindeligvis sker sidstnævnte med hjælp fra en række frivillige hænder, der altid er parate til at tage et nap med ved løsning af praktiske opgaver i forbindelse med vores koncerter, og til hvem der også ved denne lejlighed skal lyde en stor tak!

Med ikke mindre end 3 Kongelige Sopraner fik vi skudt koncertåret 2022 i gang med en særdeles festlig og publikumsvenlig koncert, hvor ikke mindst bestyrelsens mandlige medlemmer måtte danse efter de veloplagte sangerinders 'piber' ved den fornøjelige og musikalsk set flotte koncert, der sluttede med servering af bobler til publikum.

I februar fik vi besøg af det nu 20-årige Ensemble MidtVest, hjemmehørende i Herning og et af Danmarks basisensembler. Ensemblets 9 musikere tæller både en strygetrio, en blæserkvintet og en pianist, og de velspillende musikere optrådte i forskellige sammen-sætninger med musik af bl.a. Haydn, Mozart og Beethoven.

Ved koncerten i marts måned var der ikke mindre end 40 musikere på scenen, da vi havde besøg af MidtVest Ungdomssymfoniorkester, dirigeret af Christian Hørbov-Meier. De dygtige 12-18 årige musikere underholdt med dansemusik af Brahms, Tjajkovskij, Verdi og Carl Nielsen, suppleret af solistiske indslag med den unge violinvirtuos, Niklas Walentin, der sammen med orkestret spillede for et begejstret publikum. Et dejligt gensyn med både orkester og solist.

I 2022 kunne vi igen afslutte foråret med et ”Sild og jazz”-arrangement – og denne gang med sildebuffet! Hede Hule Hot spillede swingnumre, revysange og filmmelodier, primært fra årene 1940-1945 – et repertoire der i rigt mål gav de 5 kompetente musikere mulighed for at udfolde sig rent musikalsk, til stor glæde for dagens lyttere.

Efteråret blev indledt af en koncert med Duo Damgaard-Gryesten, bestående af violinisten Benedikte Damgaard og pianisten Emil Gryesten. Deres unge alder til trods er de en af Danmarks førende violin-klaver duoer, og med de flotte musikalske udfoldelser levede musikerne i høj grad op til deres ry.

Ved næste koncert fik vi et gensyn med mezzosopranen Andrea Pellegrini og pianisten Tanja Zapolski, begge nogle af de funklende stjerner på både den danske og den internationale musikscene. De optrådte denne gang med et sigøjnerprogram med musik af bl.a. Dvorák og Brahms, operaarier fra Carmen og flamenco-inspirerede sange af de Falla, og Pellegrini og Zapolski's musikalske udfoldelser gav publikum en forrygende koncertoplevelse.

Året sluttede med en flot og stemningsfuld julekoncert med Herning Kirkes Drengekor, dirigeret af den unge og inspirerende Charlotte Rowan. Hun førte koret gennem en koncert med både danske julesalmer og engelske carols, med bl.a. 'Halleluja-koret' fra Messias som ekstranummer. Man kunne ikke ønske sig en flottere afslutning på 2022, og heldigvis fik mange mulighed for at tage del i oplevelsen ved den totalt udsolgte koncert.

Mange gange i årets løb har musikforeningens bestyrelse modtaget positive reaktioner og tak fra såvel publikum som musikere.Og endnu engang kan Skjern-Tarm Musikforening se tilbage på et succesfyldt koncertår med sammenlagt 825 besøgende – det højeste besøgstal siden 2015. Vi oplever i det hele taget en stigende interesse for koncerterne og glæder os over at se mange nye ansigter blandt publikum – måske et udtryk for at folk igen i højere grad tør bevæge sig ud i større forsamlinger.


For overhovedet at kunne afvikle koncerter er der mange brikker, der skal falde på plads. Skjern-Tarm Musikforening har jo visse mål at leve op til, dels sit motto ”Stor musik i Ringkøbing-Skjern Kommune”, dels foreningens formålsparagraf, ”At udvikle og styrke interessen for musik og musikudøvelse, med klassisk musik som kerneområde”.


For at nå disse mål bestræber bestyrelsen sig derfor på at sammensætte et så alsidigt årsprogram som muligt, både med hensyn til repertoire og musikudøvere.


Med hensyn til repertoiret,arbejder vi med flere genrer – fra gammel og nyere kompositionsmusik, temakoncerter, solokoncerter og kormusik til jazz og foredrag.


Hvad angår musikudøverne, så præsenterer vi både små og store ensembler – fra duo'er til landsdels- og symfoniorkestre, herunder gerne ensembler med forskellige instrument- sammenhænge. Vi prøver også at få fat på kendte musikere, og ikke mindst vil vi gerne præsentere unge talenter, de såkaldte 'stjernedrys' ligesom vi altid er på jagt efter musikere med lokale tilhørsforhold


Vi afvikler dog kun 7 årlige koncerter, så der skal foretages mange valg, når programmet skal planlægges. Vi må derfor veksle mellem ovennævnte ønsker fra år til år. Endelig er programlægningen jo også afhængig af såvel økonomisk som praktisk støtte. Der skal der derfor også rettes en stor tak til en række trofaste samarbejdspartnere, der hver på sin måde muliggør foreningens aktiviteter. Økonomisk støtte modtager vi således fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Skjern Bank, Ringkjøbing Landbobank, Menighedsrådet ved Tarm Kirke, VGT's Venner samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Koncertvirksomhed og Musikfestivaler. Vi takker ligeledes Vestjysk Gymnasium, Tarm Kirke, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og Ringkøbing-Skjern Musikskole for praktisk hjælp ved afvikling af musikforeningens arrangementer.


En tak skal også rettes til de lokale aviser og Radio Aadalen, der gang på gang omtaler vore arrangementer og derved udbreder kendskabet til musikforeningens eksistens.


Skjern-Tarm Musikforening har nu taget hul på en ny sæson, og vi har allerede kunnet glæde os over en stigende medlemsskare og et overvældende besøg ved årets første koncert, en publikumsinteresse der bestyrker os i, at musikforeningen stadig har sin berettigelse – nu hvor vi er startet på sæson nr. 44!Harriet Ludvigsen

Skjern, 9. februar 2023