Formandsberetning 2022

2021 – endnu et år i coronaens skygge, et år hvor Skjern-Tarm Musikforening ikke kunne afvikle årets 7 koncerter i den planlagte rækkefølge, men også et år, hvor det trods alt lykkedes at gennemføre alle arrangementer.

Årets 3 første koncerter måtte udskydes til henholdvis maj og september, og den første koncert, der blev afviklet i maj, var årets jazkoncert, denne gang med Creole Catz, der kom vidt omkring i de forskellige jazz-genrer. Da koncerten var flyttet til Kramp Scenen, måtte vi udelade den sædvanlige sildebuffet. Dette til trods fik publikum dog nogle dejlige timer med festlig musik og sang, leveret af de 5 erfarne musikere.

Ved næste koncert, også i maj, var musikken lagt i hænderne på mezzosopranen Andrea Pellegrini og pianisten Tanja Zapolski. Begge er nogle af de helt store stjerner på den danske musikscene, og de levede da også fuldstændig op til denne status ved en forrygende koncert med et program bestående af både kendte opera-arier og nyere musik.

Efteråret indledtes i september med det, der skulle have været årets nytårskoncert. På scenen stod Royal Danish Brass, bestående af 5 messingblæsere, som leverede en flot, spændende og festlig koncert med blæsemusik fra flere århundreder. Selv lurerne blev luftet, og som sig hør og bør ved en nytårskoncert blev der serveret bobler i pausen.

I september afvikledes endnu en koncert, denne gang en dejlig koncert med Den Jyske Harpetrio, som fortrinsvis spillede musik af franske komponister, suppleret med en smuk sats af  den estiske komponist Arvo Pärt! Så vidt vides var det første gang vi kunne præsentere en harpe, og i pausen og efter koncerten trængtes publikum da også om harpespilleren for at høre mere om instrumentet.

I starten af oktober kunne musikforeningen præsentere en af Skandinaviens førende pianister, nemlig  Katrine Gislinge, som gennem de sidste 3 årtier har optrådt over det meste af Euopa og USA. Hun leverede en fremragende koncert med nogle af de store klassiske klaverværker, i hvilke publikum fik adskillige prøver på hendes eminente klaverspil, der er præget af både følsomhed og kraft – i sandhed en flot koncert.

Glemmer du? Sådan lød titlen på en kabaret, udført af Mads Elung Jensen og Niels Bo Emgren. Kabareten tog udgangspunkt i Danmark før, under og efter besættelsen, og blandede historie med personlige familiefortællinger samt tidens populære revy- og filmsange – en spændende eftermiddag, der blev suppleret med kaffe og bestyrelsens hjemmelavede lagkager.

Den årlige julekoncert markerede også Tarm Kirkes genåbning, ligesom det var Aarhus Pigekors første optræden under ledelse af den nye dirigent, Birgitte Næslund Madsen. Koret, der er kendt for sin høje musikalske standard og regnes som et af verdens dygtigste kor, sørgede for at give tilhørerne en stemningsfuld koncert med både ældre og nyere julemusik, en flot afslutning på årets koncertrække.

På trods af Corona og diverse ændringer i programmet lykkedes det også Skjern-Tarm Musikforening i 2021 at leve op til både sit motto ”Stor musik i Ringkøbing-Skjern Kommune” og foreningens formålsparagraf, ”At udvikle og styrke interessen for musik og musikudøvelse, med klassisk musik som kerneområde”. Besøgstallet var grundet pandemien noget lavere end normalt, men vi nåede dog på årsbasis at have i alt 660 tilhørere, altså ca. 95 personer pr. koncert – et tilfredsstillende resultat, omstændighederne taget i betragtning. 

Hertil kommer, at musikforeningen har modtaget positiv respons fra mange af tilhørerne, som har udtrykt glæde over, at årets koncerter blev gennemført trods de lidt sværere forhold. Positive reaktioner har vi også fået fra musikerne. For flere af disse var koncerterne hos os den første optræden i en længere periode, og også musikerne udtrykte glæde over igen at kunne musicere i al offentlighed  efter en længere koncertpause. – for fleres vedkommende imødeset med en anelse spænding og nervøsitet.

De positive tilkendegivelser fra såvel tilhørere som musikere glæder musikforeningens bestyrelse, som vi kan takke for, at det overhovedet lod sig gøre at afvikle årets koncerter under hensyntagen til diverse restriktioner. Også fra min side skal der lyde en stor tak til bestyrelsens medlemmer, som alle har været parate til at arbejde under de lidt utraditionelle forhold. Samarbejdet har fungeret på bedste vis trods længere perioder, hvor vi ikke har kunnet træffes til regelmæssige  bestyrelsesmøder. Takken går også til en række frivillige, der altid er parate til at tage et nap med ved løsning af praktiske opgaver i forbindelse med koncerterne.

I forbindelse med omtalen af bestyrelsesarbejdet er det også på sin plads at nævne, at bestyrelsen i sommeren 2021 mistede et medlem – Bodil Dorph, der døde efter nogen tids sygdom. Vi mindes her Bodil, som i en lang årrække var at finde i bestyrelsen – og sender samtidigt de varmeste tanker til Bodils familie. 

At drive en forening med en række årlige koncerter bygger ikke kun på frivilligt arbejde – koncerterne kunne ganske enkelt ikke gennemføres, hvis foreningen ikke også modtog støtte af både økonomisk og praktisk art. Her ved generalforsamlingen skal der derfor også rettes en tak til en række trofaste samarbejdspartnere udenfor publikums og bestyrelsens rækker – samarbejdspartnere, der hver på sin måde støtter foreningens aktiviteter. Økonomisk støtte modtager vi således fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Skjern Bank, Ringkjøbing Landbobank, Menighedsrådet ved Tarm Kirke, VGT's Venner samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Koncertvirksomhed og Musikfestivaler.  Vi takker ligeledes Vestjysk Gymnasium, Tarm Kirke, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og Ringkøbing-Skjern Musikskole for praktisk hjælp ved afvikling af musikforeningens arrangementer. 

En tak skal der også rettes til såvel de lokale aviser som Radio Aadalen. Gang på gang bringer de flotte foromtaler af vore arrangementer og er derved med til at udbrede kendskabet til musikforeningens eksistens. Dejligt at vi også modtager denne form for støtte.

Skjern-Tarm Musikforening har allerede nu taget hul på en ny sæson, og vi har kunnet glæde os over et overvældende besøg ved årets første koncerter, en publikumsinteresse der bestyrker os i, at musikforeningen i høj grad har sin berettigelse.

Skjern, d. 23.2.2022 

Harriet Ludvigsen